Nabídka

Multilanguage

Info

Hlavní město Praha je politickým - ekonomickým - kulturním a turistickým centrem celostátní-ho i mezinárodního významu. V jeho správních hranicích žije na rozloze 496 km2 1 200 000 obyvatel a na jeho území je cca 770 000 pracovních příležitostí. Praha navíc tvoří jádro středočes. regionu - tj. území o rozloze více než 3000 km2... více

REKLAMA

 

 

Metro

Metro je hlavním dopravním prostředkem pro celou Prahu. V současné době jsou v provozu tři trasy. Jako první byla v roce 1974 zprovozněna trasa C a v dalších letech byly postupně uvedeny do provozu trasy A a B. Celková délka všech tras metra je téměř 50 km a metro má celkem 51 stanic. V roce 1997 metro přepravilo 407 010 000 osob za rok - což je 38 % všech přepravovaných osob v městské hromadné dopravě.
Do roku 2010 plánuje město vybudovat novou trasu D a prodloužit stávající trasy.

Tramvaj

Tramvajová doprava zůstává i do výhledu důležitým prvkem městské hromadné dopravy. Kapacitou je druhou nejvýraznější součástí sítě MHD.
 

Autobusy

Praha je důležitou vnitrostátní a mezinárodní křižovatkou autobusové dopravy.
Pro městskou hromadnou dopravu představuje autobusová doprava velmi důležitou část. Autobusová doprava hlavně zajišťuje spojení k metru - železnici a tramvajové dopravě.

Želežniční doprava

Praha je důležitým železničním uzlem pro osobní i nákladní dopravu. Nejvýznamnější nádraží jsou: Praha hlavní nádraží - Praha střed - Praha – Smíchov - Praha – Vršovice - Praha – Libeň - Praha – Vysočany.

Letecká doprava

Výhledová mezinárodní a vnitrostátní letecká přeprava osobní a nákladní se bude i nadále převážně realizovat na letišti Praha-Ruzyně. Z důvodů růstu přepravních objemů i zvětšujících se kvalitativních nároků na přepravu bude letiště dále modernizováno a dostavováno. Jeho dostavba umožní zvýšit objem přepravy na 7 mil. cestujících za rok. Bude také zvýšena kapacita prostorů pro nákladní přepravu výstavbou nové budovy.